تبلیغات دهکده زرین

مکان تبلیغات :

صفحه اصلی سمت چپ :۳۴۵تومان ماهانه

دسته های فیلم و موزیک و…. سمت چپ :۴۵۰تومان ماهانه

دسته های فیلم و موزیک و….هدر :۵۶۰تومان ماهانه

صفحه های تک (single.php) هدر :۴۰۰تومان ماهانه

صفحه های تک (single.php) سمت چپ : ۳۴۵ماهانه

جهت سفارش تبلیغ با شماره های زیر تماس بگیرید :

۰۹۰۳۰۲۲۳۰۸۰

۰۹۳۹۷۹۲۰۶۸۲