جهت تماس با ما میتوانید :

با

آدرس پستی :info@dehkadezarrin.ir

شماره تماس :۰۹۳۶۱۷۶۹۷۸۶

تماس بگیرید

مکان ما

تماس از طریق تلگرام

1420243833_telegraogo

آی دی تلگرامی مدیر :@r_bigdeli

کانال ما :@dehkadezarrin