آموزش پارت بندی RAR برنامه rar یکی از برنامه های کاربردی هستش که در اکثر سیستم های موجود نصبه و کاربردش برای فشرده کردن فایل هاست. با توجه به حجم فایل و امکان فشردگی آن می تواند فایل رو کم حجم کنیم. یکی از قابلیت های این برنامه پارت بندی کردن فایل هاست این قابلیت […]